Tiêu thức thống kê là gì

Trang đầu/ Tiêu thức thống kê là gì

 • Thống kê kinh tế (P1:Kiến thức cơ bản)

  Tiêu thức số lượng (biểu hiện bằng số) và 3. Tiêu thức thay phiên (là cái này thì kô phải cái kia ví dụ giới tính nam nữ) - Chỉ tiêu thống kê: Thưởng tết của giáo viên TP ….

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Tổng thể là gì? Các loại tổng thể thống kê

   · (VNF)

  Việc làm Thống kê 1. Thông tin chung về ngành thống kê kinh tế 1.1. Ngành Thống kê kinh tế là gì? Thống kê kinh tế là ngành huấn luyện, đào tạo ra những cử nhân có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức sâu rộng về kinh tế, là một công dân sống có trách nhiệm.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Thống kê mô tả và suy luận là gì? / Văn hóa chung

  Thống kê mô tả và suy luận là một phần của hai nhánh cơ bản trong đó thống kê được chia, khoa học chính xác chịu trách nhiệm trích xuất thông tin từ các biến khác nhau, đo lường chúng, kiểm soát chúng và truyền đạt chúng trong trường hợp không chắc chắn.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Thống kê (Statistics) là gì? Phân loại Thống kê

   · Khái niệm. Thống kê trong tiếng Anh là Statistics. Thống kê là một dạng phân tích toán học sử dụng các mô hình, sự biểu diễn và tóm tắt định lượng cho một tập hợp dữ liệu thực nghiệm hoặc nghiên cứu thực tế nhất định. Thống kê nghiên cứu các phương pháp để thu thập, xem xét, phân tích và rút ra kết luận từ dữ liệu.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • BSC là gì? Tại sao có nhiều công ty sử dụng BSC?

  Về hình thức cơ bản thì sơ đồ BSCA sẽ gồm một hình tròn ở giữa và có 1 rẽ nhánh về 4 phía là 4 khía cạnh chỉ tiêu. Bên trong hình tròn cũng chia làm 4 góc tương ứng với 4 nhánh khía cạnh chỉ tiêu. Bốn góc đó là "Tài chính", "Quy trình", "Khách hàng", "Năng lực". 4 rẽ nhánh về 4 phía sẽ là nơi.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • " Tiêu Thức Là Gì, Nghĩa Của Từ Tiêu Thức, Một Số Khái Niệm Thường Dùng Trong Thống Kê

  Tiêu thức là gì Tổng thể thống kê lại cùng đơn vị chức năng tổng thể * Khái niệm: Tổng thể những thống kê là 1 tập đúng theo các đơn vị chức năng hoặc phần tử cấu thành hiện tượng, cần phải quan lại liền kề với đối chiếu.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Kê khai thuế là gì? Trình tự các bước làm hồ sơ khai thuế

  1. Kê khai thuế là gì? Là một dịch vụ Thuế điện tử mà người nộp thuế (là doanh nghiệp) sẽ kê khai thuế trên máy tính và nộp tờ khai thuế qua mạng Internet. Điều kiện tiên quyết của hình thức này là doanh nghiệp phải có máy tính kết nối Internet với đường truyền ổn định để không gặp phải sự cố.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • " Tiêu Thức Là Gì, Nghĩa Của Từ Tiêu Thức, Một Số Khái Niệm …

  Tiêu thức là gì Tổng thể thống kê lại cùng đơn vị chức năng tổng thể * Khái niệm: Tổng thể những thống kê là 1 tập đúng theo các đơn vị chức năng hoặc phần tử cấu thành hiện tượng, cần phải quan lại liền kề với đối chiếu.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Chỉ tiêu thống kê (Statistical indicator) là gì? Phân loại chỉ tiêu …

  Chỉ tiêu thống kê là tiêu chí mà biểu hiện bằng số của nó phản ánh qui mô, tốc độ phát triển, cơ cấu, quan hệ tỉ lệ của hiện tượng kinh tế

  Xây dựng thương hiệu là gì? Xây dựng thương hiệu là cả một quá trình tạo lập nhận thức thông hệ thống chiến dịch, chiến thuật. Nhằm mục tiêu cuối cùng là tạo dựng chất riêng, chỗ đứng vững chắc cho doanh nghiệp trên thị trường.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Số tuyệt đối (Absolute figure) là gì? Vai trò và phân loại

  Định nghĩa. Số tuyệt đối trong tiếng Anh là Absolute figure. Số tuyệt đối trong thống kê là chỉ tiêu biểu hiện qui mô, khối lượng của hiện tượng hoặc quá trình kinh tế

  Tiêu thức số lượng (biểu hiện bằng số) và 3. Tiêu thức thay phiên (là cái này thì kô phải cái kia ví dụ giới tính nam nữ) - Chỉ tiêu thống kê: Thưởng tết của giáo viên TP ….

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Thống kê là gì?

  Thống kê (statistics) là ngành nghiên cứu lý thuyết và phương pháp thu thập, tổng hợp và phân tích số liệu và các hiện tượng cần quan sát. Kinh tế học sử dụng rất nhiều số liệu và phương pháp thống kê để nghiên cứu hiện tượng kinh tế và kiệm định các lý thuyết kinh tế.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Phân tổ thống kê

  Kết quả Phân tổ thống kê: 1. Khái niệm, ý nghĩa và tác dụng a) Khái niệm: Phân tổ thống kê là căn cứ vào 1 hay một số tiêu thức để tiến hành phân chia các đơn vị của hiện tượng nghiên cứu thành các tổ và tiểu tổ sao cho các đơn vị trong cùng một tổ thì giống nhau về tính chất, ở khác tổ thì khác.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • OKR là gì? Tại sao UBER, GOOGLE ứng dụng OKR hiệu quả?

  OKR là gì? OKR (Objectives and Key Results) là một hệ thống quản trị mục tiêu. Trong đó, doanh nghiệp sử dụng OKR như một phương pháp để định lượng và tạo ra những kết quả then chốt (key results) cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu (objectives) trong.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Thống kê là gì?

  2. Thống kê là gì? Phân loại: Mô tả Thống kê Suy luận 2. Thống kê là gì? Vai trò của thống kê Là công cụ nhận thức các quá trình, hiện tượng kinh tế xã hội Là công cụ quan trọng trợ giúp cho việc ra quyết định. Là công cụ quan trọng của nhiều lĩnh.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Sampling và Resampling là gì?

  Sampling là quá trình chọn ra một tập con của một quần thể với mục tiêu đánh giá các tính chất của quần thể đó. Cách thức lấy mẫu phụ thuộc trực tiếp vào mục tiêu đánh giá của chúng ta, do đó sampling nằm gần ranh giới giữa việc quan sát khách quan và việc ….

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Ngành thống kê ra làm gì? Thông tin từ A đến Z cho bạn

  Mục tiêu chung của chương trình đào tạo cử nhân thống kê đó là trang bị các kiến thức cơ bản về thống kê cũng như các kiến thức chuyên sâu về hệ thống thông tin thống kê, khả năng điều tra thống kê, cách xây dựng và sử dụng các mô hình thống kê, các.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Sao kê ngân hàng là gì? Hướng dẫn lấy sao kê từ ngân hàng chi …

  Sao kê ngân hàng truyền thống Đây là hình thức khách hàng (là chủ thẻ, chủ tài khoản) trực tiếp đến chi nhánh ngân hàng để cung cấp thông tin và yêu cầu sao kê tài khoản của mình. Bản sao kê được cấp sẽ là bản sao kê có chứng thực của ngân hàng.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Sampling và Resampling là gì?

  Sampling là quá trình chọn ra một tập con của một quần thể với mục tiêu đánh giá các tính chất của quần thể đó. Cách thức lấy mẫu phụ thuộc trực tiếp vào mục tiêu đánh giá của chúng ta, do đó sampling nằm gần ranh giới giữa việc quan sát khách quan và việc ….

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Phân tổ thống kê

  Kết quả Phân tổ thống kê: 1. Khái niệm, ý nghĩa và tác dụng a) Khái niệm: Phân tổ thống kê là căn cứ vào 1 hay một số tiêu thức để tiến hành phân chia các đơn vị của hiện tượng nghiên cứu thành các tổ và tiểu tổ sao cho các đơn vị trong cùng một tổ thì giống nhau về tính chất, ở khác tổ thì khác.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Thống kê kinh tế (P2:Thống kê tài khoản quốc gia)

  Đã là thống kê thì đầu tiên các định nghĩa phải rõ ràng và cùng chung cách hiểu. Các chỉ tiêu thống kê cùng tiêu thức càng không rõ ràng thì càng nhiều sai số, dẫn tới số liệu càng không chính xác: Ví dụ: - Thống kê về tổng thu nhập trung bình của một hộ gia đình trong năm của một phường.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Thống kê kinh tế (P1:Kiến thức cơ bản)

  Tiêu thức số lượng (biểu hiện bằng số) và 3. Tiêu thức thay phiên (là cái này thì kô phải cái kia ví dụ giới tính nam nữ) - Chỉ tiêu thống kê: Thưởng tết của giáo viên TP ….

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • CÔNG THỨC NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ KINH TẾ

  Thống kê là một trong các nghiệp vụ không thể thiếu được trong công tác quản lý nhà nước và quản trị kinh doanh của doanh nghiệp. Nó còn được sử dụng như một công cụ bắt buộc trong nghiên cứu khoa học và triển khai các hoạt động thực tiễn. Do vậy.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến

Sản phẩm