quy định về vật liệu xây dựng xay dung moi

Trang đầu/ quy định về vật liệu xây dựng xay dung moi

 • Quy định về chất lượng vật liệu xây dựng

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 09//NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng, trong đó quy định sử dụng và quản lý chất lượng vật liệu xây dựng.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Vật liệu xây dựng

  Bộ Xây dựng vừa có công văn 505/BXD-VLXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc đề nghị hướng dẫn một số nội dung có liên quan về phương án thí điểm san lấp khu vực Hang Cò trong phạm vi quy hoạch bãi xỉ của Trung tâm điện lực Vĩnh Tân bằng vật liệu.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Nghị định mới về quản lý vật liệu xây dựng

  BT- Nghị định này quy định các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, bao gồm: Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng; hoạt động đầu tư, sản xuất vật liệu xây dựng; quản lý chất lượng, kinh doanh vật liệu xây dựng;.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Khuyến khích sử dụng vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường

   · Ngày 09/02/, Chính phủ đã ban hành Nghị định 09//NĐ-CP quy định về quản lý phát triển, sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng vật liệu xây dựng vào công trình xây dựng bảo đảm an toàn, hiệu quả, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Áp dụng Quy chuẩn mới về vật liệu xây dựng từ tháng 01/

  Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 10//TT-BXD công bố Quy chuẩn mới QCVN 16:/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (VLXD) và hướng dẫn chứng nhận, công.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Hội xây dựng Bình Định

  Nghị định số 152//NĐ-CP của Chính phủ : Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp Tăng lương tối thiểu vùng Quy định mới về công bố hợp quy vật liệu xây dựng.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng

  Vinacontrol là tổ chức được Bộ Xây dựng chỉ định thực hiện đánh giá và cấp chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng theo QCVN 16:/BXD Ngày 31/12/ Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 19//TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng mang số hiệu QCVN 16:/BXD.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Quy định mới về công bố hợp quy vật liệu xây dựng

  Quy định về chuyển tiếp. 1. Đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hàng hóa vật liệu xây dựng đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 16:/BXD trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì được phép sử dụng Giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy cho đến khi hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đó. 2.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Chứng nhận hợp quy Vật liệu xây dựng theo QCVN 16:/BXD

  Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật và quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng được sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Giá vật liệu xây dựng tại TP HCM quý IV/

  Công bố ghi nhận mức giá 25 nhóm vật liệu xây dựng, bao gồm: thép xây dựng; xi măng; vữa; dây, cáp điện; ống cống bê tông; vật liệu lợp; gạch không nung; vật liệu ốp lát; đá; cát; coffa; bê tông nhựa nóng; nhựa đường nhũ tương; bê tông thương phẩm (bê.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Nghị định 24a//NĐ

   · a) Đối với quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam, quy hoạch phát triển sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu, thành phần Hội đồng thẩm định gồm đại diện các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, CôngỦ về.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Áp dụng Quy chuẩn mới về vật liệu xây dựng từ tháng 01/

  Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 10//TT-BXD công bố Quy chuẩn mới QCVN 16:/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng (VLXD) và hướng dẫn chứng nhận, công.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Quyết định /QĐ

  Quyết định /QĐ-TTg năm của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ

   · Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 09//NĐ-CP, về quản lý vật liệu xây dựng (VLXD), quy định thống nhất quản lý Nhà nước về các hoạt động trong lĩnh vực VLXD trên phạm vi cả nước, việc kiện toàn các cơ sở pháp lý được kỳ ….

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Áp dụng định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng (QĐ số /QĐ

  Ngày 19 tháng 12 năm , Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định số /QĐ-BXD v/v công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng. Sau khi Bộ Xây dựng ban hành quyết định số /QĐ-BXD, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của ADTPro liên tục nhận được yêu.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Hội xây dựng Bình Định

  Nghị định số 152//NĐ-CP của Chính phủ : Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp Tăng lương tối thiểu vùng Quy định mới về công bố hợp quy vật liệu xây dựng.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Quy định về Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

  Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm được quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đất đai số 45//QH13 ngày 29/11/ thay thế Luật đất đai số 13//QH11, nội dung cụ thể như sau: Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Yêu cầu về sử dụng vật liệu xây dựng được quy định như thế nào?

  Yêu cầu về sử dụng vật liệu xây dựng tại Điều 110 Luật Xây dựng . Cụ thể như sau:

  BT- Nghị định này quy định các hoạt động trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, bao gồm: Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng; hoạt động đầu tư, sản xuất vật liệu xây dựng; quản lý chất lượng, kinh doanh vật liệu xây dựng;.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Hội xây dựng Bình Định

  Nghị định số 152//NĐ-CP của Chính phủ : Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp Tăng lương tối thiểu vùng Quy định mới về công bố hợp quy vật liệu xây dựng.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Quy định về chất lượng vật liệu xây dựng

   · Cụ thể, về sử dụng vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng trong công trình xây dựng, Nghị định nêu rõ: Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng khi sử dụng trong công trình xây dựng phải đảm bảo chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, tuân thủ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có).

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Vật liệu xây dựng công nghệ mới

  Vật liệu xây dựng xanh và tiết kiệm năng lượng: Hướng đến phát triển công trình xanh 11/12/ 3:40 PM Ngày 10/12, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức hội thảo "Vật liệu xây dựng xanh và tiết kiệm năng lượng". Đây là một trong những hội thảo chuyên đề nằm.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Vật liệu xây dựng

  Vật liệu xây dựng là bất kỳ vật liệu được sử dụng cho mục đích xây dựng. Nhiều chất hiện diện trong tự nhiên, chẳng hạn như đất sét, đá, cát, và gỗ, thậm chí cành cây và lá, đã được sử dụng để xây dựng các tòa nhà.Ngoài các vật liệu tự nhiên, nhiều sản phẩm nhân tạo được sử dụng, một.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến
 • Quyết định /QĐ

   · Quyết định /QĐ-TTg năm của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ

  Ngày 19 tháng 12 năm , Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định số /QĐ-BXD v/v công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng. Sau khi Bộ Xây dựng ban hành quyết định số /QĐ-BXD, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của ADTPro liên tục nhận được yêu.

  Service Online/Dịch vụ trực tuyến

Sản phẩm